Дари и вземи подарък:

Ние разменяме посочените тук артикули срещу финансово дарение за дейността, която извършваме и която не е финансирана от други източници, а именно: изграждаме уеб сайт с подходящи за деца правно – информативни материали, купуваме картини и други графични произведения, създадени от деца и за деца; създаваме и издаваме книжни и елкетронни издания, насочени към деца, родители и други заинтересовани възрастни.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗДДС това е освободена от ДДС доставка и върху продуктите не се начислява ДДС. Нетният приход от продажбата на артикули се използва в пълния си размер за покриване на изброените по-горе дейности на фондацията.

Product 4

Чаша "Право на детство"

Чаша за топли напитки, 330 мл с пълнцветна авторска апликация "Право на детство"

Цена: 8.00 лв.