Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Проекти

NewFuture

СВЪРЗВАНЕ НА КУЛТУРИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩЕ

научи още

Нов прoект на Фондация Право на детство

Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти.

научи още

UPCOMING WOMEN

ОВЛАСТЯВАНЕ НА НИСКО КВАЛИФИЦИРАНИ ЖЕНИ ЧРЕЗ ГЛОБАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И МЕНТОРСТВО

научи още

FIRST

Нови механизми за защита и подкрепа на деца жертви на насилие въвежда проектът FIRST

научи още

Защита правата на детето

„Повишаване капацитета на професионалистите, работещи с деца, за защита правата на детето”

научи още

„Заедно за правата на детето“

Проект „Заедно за правата на детето“, финансиран от фондация „Институт Отворено общество“

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.