Приключили проекти

Защита правата на детето

„Повишаване капацитета на професионалистите, работещи с деца, за защита правата на детето”

Прочети още

„Заедно за правата на детето“

Проект „Заедно за правата на детето“, финансиран от фондация „Институт Отворено общество“

Прочети още