Настоящи проекти

Нов прoект на Фондация Право на детство

Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти.

Прочети още

UPCOMING WOMEN

ОВЛАСТЯВАНЕ НА НИСКО КВАЛИФИЦИРАНИ ЖЕНИ ЧРЕЗ ГЛОБАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И МЕНТОРСТВО

Прочети още