Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Проекти

Нов прoект на Фондация Право на детство

Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти.

научи още

UPCOMING WOMEN

ОВЛАСТЯВАНЕ НА НИСКО КВАЛИФИЦИРАНИ ЖЕНИ ЧРЕЗ ГЛОБАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И МЕНТОРСТВО

научи още

FIRST

Нови механизми за защита и подкрепа на деца жертви на насилие въвежда проектът FIRST

научи още

Защита правата на детето

„Повишаване капацитета на професионалистите, работещи с деца, за защита правата на детето”

научи още

„Заедно за правата на детето“

Проект „Заедно за правата на детето“, финансиран от фондация „Институт Отворено общество“

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.