Отчети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2018 г.

прочети

Отчет за дейността на Фондация „ПРАВО НА ДЕТСТВО” за 2018 г.

прочети

Годишен отчет 2017 г.

прочети

Счетоводен баланс 2017 г.

прочети

Собствен капитал 2017 г.

прочети

Парични потоци 2017 г.

прочети

Отчет за дейнсотта 2016 г.

прочети

Баланс статистика 2016 г.

прочети

ОПР 2016 г.

прочети

ОПП 2016 г.

прочети