Отчети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2020 г.

прочети

Отчет за дейността на Фондация „ПРАВО НА ДЕТСТВО” за 2020 г.

прочети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2019 г.

прочети

Отчет за дейността на Фондация „ПРАВО НА ДЕТСТВО” за 2019 г.

прочети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2018 г.

прочети

Отчет за дейността на Фондация „ПРАВО НА ДЕТСТВО” за 2018 г.

прочети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2017 г.

прочети

Отчет за дейнсотта 2016 г.

прочети

Баланс статистика 2016 г.

прочети

ОПР 2016 г.

прочети

ОПП 2016 г.

прочети