Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Документи

Устав на фондация "Право на детство"

прочети

Eтична процедура за работа с деца

Политика за закрила на детето на Фондация "ПРАВО НА ДЕТСТВО"

прочети

Child protection policy

Child protection policy and a code of Ethics for people working with children and young people

прочети

Регистрация на Фондация "ПРАВО НА ДЕТСТВО"

Регистрацията на фондацията в Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦЮЛНЦ) за обществено полезна дейност

прочети

 

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.