Библиотека

ПРАВА НА ДЕЦАТА – Сексуално насилие над деца

СБОРНИК С ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ВТОРА СТУДЕНТСКА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРАВА НА ДЕТЕТО”
Редакторски екип и рецензенти: доц. Багряна Илиева и доц. Антоанета Матеева

© Русе 2021, ISBN: 978-619-748-08-8

прочети

Книжки "Говори с детето, дай му сила!" - за родители и други възрастни, грижещи се за деца на възраст между 4 и 6 г., и "Говори с хората, които те обичат и не се страхувай!", подходяща за деца между 4 и 6 годишна възраст.

 

заяви

Книжки "Говори с детето, дай му сила!" - за родители и други възрастни, грижещи се за деца на възраст между 7 и 13 г., и "Трябва да умеем да се пазим сами!", подходяща за деца между 7 и 13 годишна възраст.

 

заяви

Книжки "Говори с детето, дай му сила!" - за родители и други възрастни, грижещи се за юноши (14-17г), и "Не се срамувай, не се страхувай - говори, бори се!", подходяща за юноши.

 

заяви

Сборник с доклади от 1-ва конференция "Права на децата"

СБОРНИК С ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ПЪРВА СТУДЕНТСКА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРАВА НА ДЕТЕТО”
Редакторски екип: адв. Диляна Гитева, Йоана Терзиева
Рецензенти: д-р Антоанета Матеева (НБУ), доц. Емануил Коларов (РУ)

© Русе 2017, ISBN: 978-619-7418-01-9 (CD)

прочети

Помагало за професионалисти, работещи с деца

ПРОГРАМА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
Автори: д-р Багряна Илиева, Благовеста Андреева, Дилян Николов, Иван Стефанов, Калина Николова, Кристина Стефанова, Мария Георгиева, Налян Адемова, Павлин Петров, Паолина Тодорова, Паскал Балтаджиев, Цветелина Колева
Редакторки екип: д-р Антоанета Матеева, Йоана Терзиева

© Русе 2017, ISBN: 978-619-7418-05-7 (CD)

прочети

ПРАВА НА ДЕЦАТА – прочит на студенти от РУ „Ангел-Кънчев“

“ПРАВА НА ДЕЦАТА - ПРОЧИТ НА СТУДЕНТИ ОТ РУ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Автори: Айсун Ферадов, Александър Конаков, Милена Пеева, Надя Йонкинска, Памела Петрова, Пламена Петрова
Редакторки екип: адв. Диляна Гитева, адв. Ивайло Ганчев
Рецензент: доц. Емануил Коларов

© Русе 2017, ISBN: 978-619-7418-03-3 (CD)

прочети