Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Стопанска дейност

Предоставяме консултантски услуги (правни, психотерапия, управление на екипи, в сферата на човешките отношения и лидерството, супервизия), изготвяме анализи, изследвания, разработваме учебни програми и осъществяваме обучения за деца и професионалисти, разработваме превенционни кампании и материали, и други услуги по договаряне. 
 
Темите, по които работим са свързани с приложението на философията на човешките права, права на децата, социални услуги за деца и семейства, детско развитие, политики за деца и семейства, превенция на насилието.
 
Реализираме благотворителни продажби, издателска дейност.
 
Печалбата от търговската дейност се използва изцяло за дейността на фондацията.
 
Ако искате да работим заедно, пишете ни.

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.