Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект

След успешното внедряване на интерактивните курсове за микрообучение и експерименталните семинари, менторска програма се проведе в 6-те участващи страни. Повече от 25 нискоквалифицирани жени и 15 професионалисти участваха активно в различни фази на менторство.

Прочетете за менторската програма: