UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.
Глобални компетентности: критично мислене, междукултурнa комуникация, предприемане на действие, адаптивност, креативност и други.

UPCOMING WOMEN PROJECT
Zoom, Сряда, 18.10.2023 г., 10:00 ч
.

За кого е предназначено:
◾️ За всеки, който се интересува от темата за глобални компетентности - какви са те, как да ги развием;
◾️ За организации/хора, които предоставят обучителни услуги, работят в сферата на подкрепа на жени в уязвима ситуация, подкрепа на мигранти, социални услуги, в сферата на заетостта и др.
◾️ Представители на публична администрация

Как ще протече събитието:
🔹 Кратко представяне на проекта
🔹 ПР1 - микрообучителни курсове
🔹 ПР2 - експериментални уъркшопи
🔹 ПР3 - менторска програма
🔹 Обратна връзка
🔹 Нетуъркинг

Заявяте участие тук:
https://forms.gle/y2L63NavmgkYnsch9