Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

11 октомври, Русе: Дискусия за нова Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации

04.10.2023 г.

Организации от района на Русе се включват в инициативата #АзДействамНеЧакам, обсъждайки проблемите пред гражданския сектор и давайки предложения за решаването им

Гражданските организации имат основна роля в развитието на демократичните процеси, социалния живот на гражданите и гражданското участие. За да се развиват успешно, е необходимо да се осигури подходяща среда, която да позволи хората да се сдружават лесно в преследване на гражданските си каузи и да могат да разгърнат инициативите си. За целта е необходимо да бъде приета Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации, която да отразява проблемите, пред които е изправен сектора и да включва мерки за преодоляването им. 

За да се адресират тежи важни за цялото ни общество проблеми, обединение от организации (Фондация "Право на детство", Български център за нестопанско правo, Български фонд за жените, Форум Гражданско Участие, Национален младежки форум, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Сдружение “Еквилибриум”, Карин дом, фондация Impact Drive и Център за правна помощ –  Глас в България), стоящо зад инициативата #АзДействамНеЧакам, приканва представителите на гражданското общество в страната да се включат в серия от дискусии. В резултат от срещите се цели да се набележат мерки за справяне с основните проблеми пред сектора и те да залегнат в основите на бъдещата Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации.  

Дискусията ще се проведе на 11 октомври 2023 г. (сряда), от 9:30 до 12:30 ч. в „Буда хаус“ на ул. „Добруджа“ 4 в Русе. Срещата се организира от Фондация "Право на детство" и в нея могат да се включат представители на граждански организации от района на Русе, които искат гласът им да бъде чут и да участват в търсенето на работещи решения за сектора. Ако искате да се включите в срещата, попълнете формата за регистрация тук: https://bit.ly/3ZE7zQm.

Резултатите от дискусията и най-важните предложени мерки за справяне с проблемите ще бъдат обобщени и публикувани в платформата ngo.vote.

Време е да спрем да чакаме и да започнем да действаме и заедно да формираме бъдещето на страната, в която искаме да живеем!

Кампанията #АзДействамНеЧакам се реализира благодарение на Коалиция РавниБГ, Български център за нестопанско правo, Български фонд за жените, Форум Гражданско Участие, Национален младежки форум, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Сдружение “Еквилибриум”, Карин дом, фондация Impact Drive и Център за правна помощ –  Глас в България.  

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.