Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Обучение „Подкрепа на бежанци и мигранти“

19.04.2023 г.

Обучение „Подкрепа на бежанци и мигранти“ в град Русе.

Ако сте бежанец или мигрант в Българиядоброволец или работите в организация, която има отношение към бежанците и мигрантите в България, или ако работите в частния сектор и искате да осигурите работа за бежанци, това обучение е подходящо за Вас.

Какво ще научите в рамките на 90 минути?

  • Какво е права на човека?
  • Какво е право на убежище.
  • Имат ли децата бежанци и мигранти специални права и какви?
  • Застрашени ли са бежанците и мигрантите от трафик на хора?
  • Имат ли и при какви условия достъп до пазар на труда, образование и здравна помощ бежанците и мигрантите в България?
  • Какво е свобода на придвижване?
  • По какъв начин в България е уреден достъпа до правосъдие и защитата от дискриминация за бежанците и мигрантите.

Допълнителни задачи и материали в обем на два учебни часа с възможност за еднократна консултация ще бъдат предоставени за самостоятелна работа.

Присъствено обучение в София с превод на английски – 26.04, 16.00 часа
Присъствено обучение в Русе – 28.06. от 17.30 ч
Присъствено обучение във Варна – 29.06 от 13.00 ч
Присъствено обучение във Велико Търново – 18.05. от 16.00 ч
Присъствено обучение в Пловдив с превод на украински – 12.05. от 10.00 часа

Онлайн обучение на български, 25.04 от 17.00 часа; 15.05. от 16.00 часа; 17.05. от 10.00 часа
Онлайн обучение с превод на английски, 10.05. от 16.00 часа
Онлайн обучение с превод на украински, 15.05. от 10.00 часа

Регистрационен формуляр за обучение „Подкрепа на бежанци и мигранти“

Обученията се реализират по проект „Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти“, финансиран от ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021- Схема за финансиране на малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6, администрирани от Фондация „Работилница за граждански инициативи“), Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Основната цел на проект Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти е да подкрепи изграждането на партньорства между представители на граждански сектор и бизнес, като повиши капацитета им за реакция в хуманитарни кризи.

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.