Глобална компетентност

Пет причини защо глобалната компетентност има значение

Пет причини защо глобалната компетентност има значение:

1. Глобалната компетентност е инструментариумът, който продуктивното, ангажирано гражданство използва, за да посрещне проблемите и възможностите на света.

2. Новото поколение ученици изисква различни умения от предишните поколения.

3. Повече от всякога индивидуалните действия достигат до целия свят.

4. Глобалната компетентност интегрира познанието за света и умението то да се прилага с предразположеността да се мисли и да се действа продуктивно.

5. Успехът в кариерата и живота ще зависи от глобалната компетентност, защото кариерата и животът ще се играят на глобалната сцена.

#UPCOMINGWOMEN #ErasmusPlus #GLOBALCOMPETENCE