Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Покана

11.05.2022 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПАС – НАРЪЧНИК НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАВА НА ЧОВЕКА

Фондация „Право на детство“, съвместно с Младежкия департамент на Съвета на Европа и Клуб „Млад педагог/социален педагог“ към Русенски Университет „Ангел Кънчев“, отправят покана за кандидатстване за участие в сертифицирано обучение по КОМПАС – наръчник за обучение по права на човека.

По време на обучението участниците ще се запознаят с наръчника за обучение по права на човека – КОМПАС и ще бъдат подготвени да провеждат самостоятелни обучения по методите на КОМПАС и КОМПАСИТО.

Документи за кандидатстване се приемат в срок до 20.05.2020 г. Одобрените кандидати ще бъдат информирани за резултата на 23.05.2022 г. Те ще имат възможност да участват в сертифицирано от Съвета на Европа обучение, което ще се проведе в периода 6-10.06.2022 г в гр. Русе с възможност за осигуряване на настаняване и изхранване от организаторите.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Кой може да участва в обучението?

  • Студенти
  • Младежки работници
  • Здравни и образователни медиатори
  • Университетски преподаватели
  • Социални работници
  • Доброволци в бежански центрове/социални услуги

 

Допълнителни критерии към участниците:

  • Интерес към темата права на човека;
  • Мотивация за действия за популяризиране и прилагане на практика на принципите на правата на човека и образованието по права на човека;
  • Готовност за сътрудничество в бъдеще;

 

Какво цели?

Обучението ще помогне на участниците да разбират в дълбочина правата на човека, върховенството на правото и методите за превенция на нарушаването на правата на човека. Фокус ще бъде поставен върху явления като стереотипи, дискриминация, реч на омразата, насилие, ксенофобия, расизъм, екстремизъм, както и равенството на половете и младежкото участие.

По време на обучението участниците ще се запознаят с ръководството за обучение по човешки права – КОМПАС и ще бъдат подготвени да провеждат самостоятелни обучения по методите на КОМПАС и КОМПАСИТО.

 

Изисквания към кандидатите:

Желаещите да участват следва да отговарят на условията за кандидатстване, посочени в настоящата обява. Физическото присъствие по време на цялата програма (от 6 до 10 юни 2022 г., всеки ден от 9.00 до 18.00 ч.) е задължително.

Кандидатствай тук:  https://forms.gle/jbZGVKxQnrf4ZfeX8

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.