Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Какво е това Равни БГ? Кой стои зад него? Какво цели?

30.11.2020 г.

Какво се крие зад кампания „Заедно за едно дете”? Защо трябва да говорим за правата на децата? Защо е нужно да се синхронизират усилията на ангажираните в тази нелека задача? И не на последно място какво е Мисия „Заедно за едно дете” в Равни БГ? Отговорите на тези въпроси може да прочетете тук.

Мисия „Заедно за едно дете” в Равни БГ

Децата на фокус.

Това е основната мисия и грижа на новата кампания „Заедно за едно дете”, която стартира като част от гражданското обединение Равни БГ (https://ravni.bg/).

Равни БГ беше създадено преди около две години от десет граждански организации под инициативата на Български фонд за жените. През пролетта на 2019 вече около 30 организации застана заедно и започнаха да изпълват със смисъл това име: „Равни БГ”. Обединението се оформи като сбор на различни  организации и граждански платформи, които си дадоха сметка, че трябва още по-категорично да се отстояват ценностите на демокрацията. Осъзнаха, че се налага всекидневно да доказват смисъла на нещата, които правят.

За целта на общата работа и общата кауза партньорските организации в гражданското обединение Равни БГ изработиха и свой Етичен кодекс и Манифест - своеобразни програмни документи и Конституция за общата им работа и поглед по отношение обществения живот в България.

Приети бяха и основни принципи на работа на  формацията като:

  • Честност и почтеност, зачитане  свободата на мнение и разнообразието на гледни точки, които не подбуждат към насилие и дискриминация;
  • Помощ  за диалог между отделните социални групи;
  • Уважение на човешкото достойнство и създаване на  възможности за пълноценна изява на всички хора, независимо от техните различия.

С малко външна помощ - от Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа различните организации започнаха да развиват отделни кампании в различни области – от екологични до такива за защита правата на децата.

В крайна сметка Равни БГ днес представлява обединение на организации от над петнайсет населени места от различни райони в страната, които високо ценят разнообразието от каузи и дейности, с които са ангажирани.

В тази формация две от организациите: Фондация „Право на детство” и Фондация „Мисия Криле” обединиха своите усилия, за да напомнят и изведат на преден план  вниманието към правата и  нуждите на децата и възможността с обединените усилия на институциите те да бъдат решавани.

Разширяване на възможностите и механизмите, чрез които  децата и техните права да бъдат поставяни в центъра на дейността на тези институции, е другата мисия на двете организации, работещи под мотото „Заедно за едно дете”.

Поради ситуацията с пандемията от covid-19 предвидената „живи” събития бяха променени в онлайн кампания, която включва специално направен клип от Story Films, с който се напомня, че децата могат да бъдат защитени единствено, когато всички хора и институции работят в синхрон (гледайте тук).

Като част от кампанията се провежда и конкурс за детска рисунка и есе (прочетете за него повече тук), чрез който двете организации се надяват да видят темата за правата на децата през детските очи.

Заедно с това плакати, календари, заедно с детските рисунки и есета ще бъдат използвани да се достигне до представители на различни институции и  организации, адвокатски и други колективи, социални работници и лобисти в реални условия и среда, за да промотират своята работа по проблемите за правата на децата така, че да се повиши чувствителността по темата сред обществото.

Като неотменима и важна част от тази задача е и  осъзнаването на необходимостта всички работещи С и ЗА деца да си сътрудничат по отношение своите роли в живота на децата и техните права.

Да браниш каузата ДЕТЕ се оказва изключително отговорна мисия.

И много често изключително трудно Възможна.

Мисия, която често налага преплитане на взаимодействието между различните институции, които трябва да могат да си подават ръка и сътрудничат в общата работа, в търсенето на общо и най-добро, приемливо решение за съдбата на дете, нуждаещо се от подкрепа .

Една от важните цели на проекта е именно осъзнаването на необходимостта от създаване  на мостове между отделните звена, институции и  хора, ангажирани и в процеса по защита на децата и техните нужди: от адвокат, през социални работници, психолози, до семейство, приятелски кръг, училище.

С работата си по проекта сме наясно, казват хората от двете Фондации, че няма как да решим с магическа пръчка проблемите и нуждите на всяко едно дете у нас, но със сигурност можем да направим така, че да заразим с нашата кауза и стремеж максимално повече хора, които имат желание да променят средата за живот на децата, за да не изпадат в риск и в нужда.   

Убедени сме, че всяко едно дете заслужава. И всяко едно дете е кауза за в мисията „Заедно за едно дете” в Равни БГ

 Една птичка пролет не прави, но може да привлече цяло ято.

 Ноември 2020 г.

 ДБ

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.