UN Human Rights Counci

Доклад за ситуацията в България по проблемите на търговията и сексуална експлоатация на деца в рамките на 43тата редовна сесия на Съвета по човешки права

Днес, в рамките на 43тата редовна сесия на Съвета по човешки права (UN Human Rights Council), специалният докладчик по проблемите на търговията и сексуална експлоатация на деца представи доклад за ситуацията в България. Речта й бе емоционална! ️

Чрез доклада България получава за пореден път препоръки за спешни реформи по отношение защитата на децата, жертви на сексуална експлоатация и порнография. 

Фондация “Правона детство”, съвместно с Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd - Justice Peace и Европейската мрежа за борба със сексуална експлоатация и трафик, Renate ще направи свое изказване в подкрепа на две от препоръките, изведени в доклада.

С целият доклад може да се запознаете тук...