Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

UN Human Rights Counci

03.03.2020 г.

Доклад за ситуацията в България по проблемите на търговията и сексуална експлоатация на деца в рамките на 43тата редовна сесия на Съвета по човешки права

Днес, в рамките на 43тата редовна сесия на Съвета по човешки права (UN Human Rights Council), специалният докладчик по проблемите на търговията и сексуална експлоатация на деца представи доклад за ситуацията в България. Речта й бе емоционална! ️

Чрез доклада България получава за пореден път препоръки за спешни реформи по отношение защитата на децата, жертви на сексуална експлоатация и порнография. 

Фондация “Правона детство”, съвместно с Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd - Justice Peace и Европейската мрежа за борба със сексуална експлоатация и трафик, Renate ще направи свое изказване в подкрепа на две от препоръките, изведени в доклада.

С целият доклад може да се запознаете тук...

 

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.