Среща по програма „Силата на семейството и общността“.

Срещата се организира от фондация „Лале“ и на нея присъстваха организациите, които ще кандидатстват с пълен проект по програмата.

В чудесна атмосфера, екипът на фондация „Лале“ предостави подробна информация за програмата, формуляра за кандидатстване, както и отговори на множество въпроси от страна на гостуващите организации.

Втората част на срещата бе за организации, които се интересуват от програма Сигурен старт. Екипът на Фондация “Лале” представи програмата като история, развитие в различни страни, принципи и основни положения, развитие в България. Срещата продължи с разговор за важността на работа по превенцията и участието на родителите в живота на децата.

Пожелаваме успех на всички организации, които взеха участие и нека проектите им осигурят на децата условия за пълноценно развитие.