Създаде се национална мрежа от експерти

Експерти ще осигуряват правна и психологична подкрепа на деца преживели сексуално насилие и техните семейства

Създаде се национална мрежа от експерти, които да осигуряват правна и психологична подкрепа на деца преживели сексуално насилие и техните семейства.

На 27 януари 2019 г. в гр. София се проведе еднодневно обучение на всички експерти, част от националната мрежа. По време на срещата участниците се запознаха с етичните правила, които ще се спазват по време на работата. Уточниха се задачите и принципите на псхилогическото консултиране. Коментираха се параметрите и характеристиките на юридическото консултиране в детайли.

Сподели се опит от работата с деца жертва на насилие и/или сексуално насилие и техните семейства.

Нашите екипи от терапевти и адвокати вече работят усилено в подкрепа на деца преживели сексуално насилие в Русе, Варна, Кърджали, Перник, Пловдив, София. Може да се свържете с тях на info@kidsprotect.eu