Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

„Страшните неща спират да бъдат страшни, когато ги споделиш“

04.03.2020 г.

За важността на споделянето си говорихме с децата, които участват в провеждането на фокус група по проект „FIRST”.

За важността на споделянето си говорихме с децата, които участват в провеждането на фокус група по проект „FIRST”.

Заедно стигнахме до извода, че тайните не трябва да бъдат страшни. И винаги има на кого да споделиш и кой да ти помогне, ако се случи нещо, което те притеснява.

Споделяме част от рисунките, които направиха децата в края на нашата среща.

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.