„Страшните неща спират да бъдат страшни, когато ги споделиш“

За важността на споделянето си говорихме с децата, които участват в провеждането на фокус група по проект „FIRST”.

За важността на споделянето си говорихме с децата, които участват в провеждането на фокус група по проект „FIRST”.

Заедно стигнахме до извода, че тайните не трябва да бъдат страшни. И винаги има на кого да споделиш и кой да ти помогне, ако се случи нещо, което те притеснява.

Споделяме част от рисунките, които направиха децата в края на нашата среща.