Заедно в защита на децата.

На 1-ви ноември 2019 г. в #Русе се проведе работна среща, на която беше представен проект #FIRST

На 1-ви ноември 2019 г. в #Русе се проведе работна среща, на която беше представен проект #FIRST и се обсъди работата на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Участие взеха организации, доставчици на социални услуги, представители на ОДМВР - Русе, Районна прокуратура и РУО - Русе.

В рамките на един месец, такива семинари се проведоха в градовете Пловдив, Варна и Перник. Те имаха за цел надграждане на капацитета в сферата на работата по случаи на деца жертви или в риск да станат жертви на /онлайн/ сексуален тормоз и експлоатация.