Фондация „Право на детство“ стана част от гражданското обединение „Равни БГ“

Гражданско обединение „Равни БГ“ сплотява 30 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.

Гражданско обединение „Равни БГ“ сплотява 30 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.

В основата на създаването му стои  „Български фонд за жените“ и ето какво споделят те:

„Идеята за нашето обединение възникна през 2018 г., когато дебатите около Истанбулската конвенция ескалираха до показна нетърпимост срещу значима част от гражданския сектор. Тогава се сблъскахме не само със сериозно подценяване на проблема за насилието над жени, но и с мащабна атака срещу нас като активисти. Бяхме хулени, преследвани и заплашвани. Най-тежките удари бяха насочени срещу организациите в защита на жени и сексуални малцинства.“

Повече можете да научите на сайта на гражданско обединение „Равни БГ“ тук...