Защита правата на детето

„Повишаване капацитета на професионалистите, работещи с деца, за защита правата на детето”

Проект „Повишаване капацитета на професионалистите, работещи с деца, за защита правата на детето”, изпълнен в партньорство с УНИЦЕФ България. Общата стойност на проекта бе 80 840 лв. В рамките на проекта разработихме учебен модул, включващ теория и практическа работа по тема „Въведение в правата на децата“, предназначена  за Академията на МВР; проведохме обучение по правата на детето за служители при Омбудсмана на Република България и обучения на адвокати, прокурори и полицейски служители по права на детето. В област Сливен чрез мрежа от обучени адвокати предоставяхме правни консултации на деца и техните родители и процесуално представителство пред съда и други институции. Консултациите засяга въпроси като държавна издръжка, упражняване на родителски права, домашно насилие, права на обвиняеми или подсъдими деца. В един случай на сексуално насилие над дете ФПД предостави правно представителство, което завърши с осъдителна присъда за обвиняемият и присъдена финансова компенсация.