„Заедно за правата на детето“

Проект „Заедно за правата на детето“, финансиран от фондация „Институт Отворено общество“

Проект „Заедно за правата на детето“, финансиран от фондация „Институт Отворено общество“ на стойност 20 924 Евро. Проектът бе мотивиран от необходимостта за въвеждане на темата за правата на децата в учебните програми на редица специалности, които подготвят кадри за работа с деца. Целта му бе да насърчи мултидисициплинарният подход в изучаване правата на децата и последващото приложение на знанията в различните професионални области и да популяризира правата на децата сред студенти и деца. През 9те месеца, в които реализирахме проекта 26 студента от различни специалности работиха в три мултидисциплинарни екипа. Продуктите от дейността им са две публикации, посветени на приложението на правата на децата и интернет страницата на ФПД www.childhood.bg с раздел, предназначен за деца, на който са поместени 4 статии.