Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Тормозят ме сексуално

23.02.2019 г.

Тук ще научите какво е да си жертва на домашно насилие и как да се защитите от сексуално насилие

На 13 г. съм и уча в ОУ, ходя на занималня и там си пиша домашните. Учителят ни проверява поставените задачи, но когато проверява моята, започва да спуска ръката си по тялото ми и да се притиска в мен. Какво да направя, за да се защитя?

На първо място, трябва да знаеш, че вината това да се случи не е твоя, а това, което е направил учителят ти с теб е много лошо! Той носи отговорност за действията си и трябва да бъде наказан за тях. За да предпазиш себе си и други деца като теб – твоите приятели и връстници в училище, от това да станат жертва на сексуално насилие, задължително трябва да кажеш на родителите си или на някой друг възрастен, каква е ситуацията, без да се притесняваш от тях.

Към кого да се обърна за помощ?

Възрастните ще ти помогнат да сигнализираш на националния тел. 112, за сексуално насилие и/или блудство и до прокуратурата. Можеш и сам/а да се обадиш на горещата телефонна иния, предназначена за деца 116 111. Те ще съобщят на отдел „Закрила на детето“ и ще се предприемат необходимите мерки за твоята безопасност. Ще се свържат с теб, за да им разкажеш ситуацията и да ти помогнат това да не се случи отново.

Къде и как ще ми вземат показания?

Ще те заведат на специално място, където да говорите на спокойствие и без никой да ви притеснява. Най-често това ще бъде в стая, наречена „Синя стая“, която е създадена за такива случаи като твоя. Обучени специалисти ще ти вземат показания, които могат да бъдат записани с аудиовизуален запис, който ще послужи пред съда, за да може твоят учител да бъде наказан и това, което си преживял/а никога да не се повтори.

Трябва ли да се явявам в съда?

Тези записи ще послужат пред полицията и съда, като доказателство затова, което се е случило между теб и учителя ти. Целта е да не се налага да се срещаш отново с насилника си и пак да преживееш същите негативни емоции. Може да се наложи да се явиш пред съда, за да разкажеш какво се е случило. Ако вече си разпитван/а затова пред съдия, най-вероятно няма да има нужда да даваш показания отново.

Автор:
Памела Петрова (студентка по социална педагика в Русенски Университет)
Александър Конаков, юрист

Жертва на домашно насилие

Аз съм на 15 г и зная, че баща ми е много строг и избухлив. Често ми се кара, а понякога получавам и по някоя плесница, но той казва, че това е за мое добро и в мой интерес е да не казвам на мама. Наказва ме, като ме заключва в стаята и ме заплашва, че ако кажа на някого ще ме набие. Какво да правя? Не искам да ме бие, но не зная как да се променя.

Домашното насилие има различни форми – физическо, сексуално, емоционално и психическо и икономическо насилие. Всеки акт, действие или бездействие, което е насочено към теб и те кара да се чувстваш унизен, заплашен или да изпитваш някакъв страх е сигнал, че към теб е проявено домашно насилие под някаква форма.

Kакво е домашно насилие?

Домашно насилие е всеки един акт или опит за:

 • 1. Физическо насилие: ако ме блъскат или нанасят удари, ритници, плесници; ако се хвърлят по мен предмети; или се отправят заплахи с оръжие или нараняване с него; ако ми се налага физическо възпрепятстване да напусна дома ми; ако ме заключат някъде против волята ми; ако ми се откаже наложителна помощ, когато съм болен, наранен или при бременност; ако ме възпрепятстват да потърся медицинска помощ; ако някой заплашва с физическо насилие мои роднини или приятели и др.
 • 2. Сексуално насилие: ако някой ме принуждава да се събличам против волята ми; принудително ме подтиква към полово сношение против волята ми (включително и след побой); извършва с мен полови сношения с особена жестокост; умишлено ме лишава от сексуален контакт; проявява изключителна ревност и ме обвинява в любовни връзки с кого ли не; принуждава ме да гледаме и/ или да повтаряме порнографски действия и др.
 • 3. Емоционално и психическо насилие: ако постоянно ме критикуват, крещят и ме обиждат; ако игнорират моите чувства; подиграват се на моите убеждения; забраняват ми да ходя на училише; манипулират ме, използвайки лъжи; обиждат мои роднини и приятели; не ми позволяват да се срещам с други хора и да поддържам отношения с близки и роднини; не ми позволяват да се обаждам по телефона; унижават ме пред хора; заплашват ме, че ще ме изгонят от къщи; системно и несправедливо ме наказват и др.
  * За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.
 • 4. Икономическо насилие: налагане на пълен контрол над домашния бюджет от страна на член на семейството ми; когато някой се опитва изцяло да контролира семейния ни бюджет, сам да взема финансовите решения и да си присвоява всичките семейни доходи.
 • 5. Принудително ограничаване на:
  · личния ми живот;
  · личната ми свобода;
  · личните ми права.

 

Има ли последици от това?

Насилието под каквато и да е форма има негативни последици за детето жертва, които са сериозни както за него, така и за членовете на семейството му.

Вярно ли е, че е в мой интерес?

Проявеното насилие никога няма и не може да бъде в ничий интерес, още по-малко в интерес на пострадалия или жертвите на домашно насилие, които остават наранени за цял живот и често пъти самите те се превръщат в насилници.

Към кого мога да се обърна и как да се защитя?

 

 • · Да поискам от всеки лекар да ми издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилието, указано върху мен.
 • · Да се включа в програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, които осигуряват помощ на пострадали лица.
 • · Да подам молба до районното полицейско управление за налагане на спешни мерки за закрила от домашно насилие.
 • · Да подам молба за издаване на заповед за налагане на защитни мерки, причинени от домашно насилие до районния съд по постоянния или настоящия ми адрес направо или посредством районното полицейско управление. Към молбата се прилага и декларация за извършено насилие.

 

В какъв срок мога да направя това?

Подавам ги в срок от 1 месец от установяване на домашно насилие. Те може да бъдат подадени и:

 • 1. от брат ми, сестра ми или лице, с което съм в родство по права линия;
 • 2. от настойника или попечителя ми;
 • 3. от директора на дирекция “Социално подпомагане”, когато съм непълнолетен, поставен под запрещение или съм с увреждания;
 • 4. право да подам този вид молба имам и ако съм навършил 14-годишна възраст или съм поставен под ограничено запрещение.

 

При подаване на молбата не внасям никакви държавни такси. Чак при издаването на заповед от съда, те се възлагат заедно с разноските по делото на извършителя на домашното насилие. Само при отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от мен, освен когато нямам навършени 18 години, както и когато съм поставен под запрещение или имам увреждания.

Автор:
Пламена Жекова (студент по социална педагогика към РУ)
Александър Конаков, юрист


Тази уеб страница е създадена по проект „Заедно за правата на децата“, осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд - София. Съдържанието ѝ е отговорност единствено на авторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Институт Отворено общество – София и на Фондация Микрофонд – София.

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.