Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Първа студентска научно-практическа конференция „Права на детето”

23.05.2017 г.

На 22 май се проведе първата студентска научно-практическа конференция „Права на детето”, част от проект „Заедно за правата на детето”. Зала „Сименс” на Русенския университет се оказа тясна, за да побере всички участници и гости на форума.

На 22 май се проведе първата студентска научно-практическа конференция „Права на детето”, част от проект „Заедно за правата на детето”. Зала „Сименс” на Русенския университет се оказа тясна, за да побере всички участници и гости на форума. Приветствие към конференцията отправиха проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев”,  доц. д-р Десислава Атанасова, декан на факултет „Природни науки и образование” и Росица Иванова, директор Дирекция „Социално подпомагане”.

В първия модул на конференцията бяха представени теоретичните разработки, практическите модели, изследователската работа и уеб сайта, създадени по проекта. Вторият модул предостави свободна платформа за представяне на студентски разработки и доклади по темата – „Медиацията при спорове по международно отвличане на дете от родител”, „Правата на детето като свидетел в наказателното производство”, „Платформа за защита на детето” и др.

Конференцията постави един своеобразен финал на проект „Заедно за правата на детето”,  по който работиха в продължение на 9 месеца 26 студенти от 5 специалности на Русенския университет.

Актуално

NewFuture

СВЪРЗВАНЕ НА КУЛТУРИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩЕ

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.