Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

СПИСЪК ДОКЛАДИ

12.05.2017 г.

СПИСЪК НА ДОКЛАДИТЕ ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВА СТУДЕНТСКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРАВА НА ДЕТЕТО“

СПИСЪК НА ДОКЛАДИТЕ ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВА СТУДЕНТСКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРАВА НА ДЕТЕТО“

1. Права на децата според възрастта, Данаил Желязков, Магистър „Социално консултиране“ катедра „Социална педагогика, ШУ„Еп. Константин Преславски“, проф. д-р Живка Военкинова, Катедра „Социална педагогика“, Шуменски университет

2. Медиацията при спорове по международно отвличане на дете от родител, Вероника Маринова, специалност „Право“, Университет за национално и световно стопанство, Марин Маринов, Катедра „Компютърни системи и технологии“, Технически университет – София

3. Образование към права на детето в предучилищна възраст, Стела Йончева, специалност „Социална педагогика“, Русенски Университет, Багряна Илиева, Русенски Университет

4. Съвременните предизвикателства при закрила правата на децата -бежанци, Арзу Юмер, специалност „Право“, Русенски Университет

5. Правен режим на приемната грижа в българското законодателство, Димитрин Димитров, специалност „Право“, Русенски Университет

6. Правата на децата при фактическото съпружеско съжителство, Гюлдан Сердарова Еркянова, специалност „Право“, Русенски Университет

7. 505- грижа – предимства и перспективи, Наталия Детелинова Бачийска, специалност „Право“, Русенски Университет

8. Правата на детето като свидетел в наказателното производство, Сениха Масуркова и Александра Нанова, специалност „Право“, Русенски Университет

9. Платформа за защита на детето, Лили Борисова, специалност ИИТБ, Русенски Университет, Пламена Петрова, специалност „Социална педагогика“, Русенски Университет.

10.Ученическо самоуправление – гарант за правата на децата в училище, Александър Павлинов Иванов, Специалност „Психология” – II курс, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.