Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Работна среща

02.04.2017 г.

На 1-ви април, не на шега, студентите – участници в проекта „Заедно за правата на детето”, се събраха на среща за обсъждане на работата до момента, както и подготовката на предстоящата, в края на проектния период, научна конференция.

Срещата започна с работа в малки групи /следващи групите, сформирани по проекта/, по време на която се обсъдиха изготвените продукти – доклади, проучвания, обучителни програми за деца, сформираните партньорства с училищата, интернет и фейсбук страниците на проекта и др.

Втората част от срещата протече като общо обсъждане и разпределяне на дейностите и ангажиментите за предстоящите събития. Групата студенти, заедно с техните ментори, изведоха като належащи следните задачи: изработване на доклади по темите: „Права на децата, участници в правни процедури – деца, правонарушители“ и „Права на децата, участници в правни процедури, пострадали от насилие“; документ, представящ правата на децата; поддържане и оформление на Фейсбук и уеб страница на проекта. Обсъдено беше и издаването на Наръчник-програма за представяне „Правата на детето” в началното училище, която програма е изнесена и пробирана о т студенти в поне три класа, пред поне 45 деца в началното училище и пред поне 10 деца от уязвими групи, ползващи социална услуга. Важен момент от работата беше и обсъждането на предстоящата седемдневна информационна кампания и провеждането на Научна конференция, с която да се финализира работата по проекта.

Любезен домакин на срещата беше „Терапи кафе”, едно различно кафене, намиращо се в сърцето на град Русе, което има амбицията да предоставя подкрепа на лица, поставени в социална изолация, чрез създаване на групи за взаимопомощ и общество за подкрепа под формата на социален клуб, в неформалната атмосфера на действащ кафе аперитив.

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.