Урок за правата

На 15 март студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Мария Георгиева, Паолина Тодорова и Паскал Балтаджиев, участници в проект „Заедно за правата на детето“

На 15 март студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Мария Георгиева, Паолина Тодорова и Паскал Балтаджиев, участници в проект „Заедно за правата на детето“, посетиха учениците от 2 г клас в СУЕЕ „Св.Константин-Кирил Философ” – Русе, с класен ръководител Светлана Христова. Целта на срещата беше популяризиране на правата на детето. Тримата студенти запознаха учениците с правата им, като ги представиха под формата на игра, чрез приказки, рисунки и български пословици и поговорки. Децата показаха любознателност, интерес и буден ум, забавляваха се да рисуват любимите си приказни герои, а с помощта на студентите – техните преподаватели за часа, изведоха и поуките от тях. В края на часа учениците подариха своите рисунки на студентите и изразиха желание за скорошна среща, в която да научат още за правата си. За усърдието и активната работа децата получиха като награди книгоразделители, с пожеланието да четат много и да бъдат отлични ученици.