Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Отговорността да имаш права

02.03.2017 г.

На 15 март студенти от втора група, сформирана към проекта, изнесоха урок пред ученици от 2-ри клас на ОУ „Отец Паисий”.

Темата на урока беше „Отговорността да имаш права” и беше разработена от студентите и консултирана от ментора на групата. Целта на занятието включваше запознаване с основните права на детето от Конвенцията за правата на детето, формиране на личностни качества и осмисляне и приемане на правата. Чрез дискусии и беседи студентите заедно с децата изведоха понятията – „да имаш право” и „да нямаш право”, след което бяха разяснени правото на живот, на грижа, на чиста околна среда, как ги спазваме, къде може да се потърси помощ при тяхното нарушаване и какви са задълженията на децата, свързани с тези конкретни права. Малките ученици бяха провокирани да приложат новите си знания в игра – едно от децата разказа познатата на всички приказка за „Червената шапчица”, а съучениците му трябваше да определят кои права на детето откриват в приказката и как те са били нарушени. Децата разделени на групи нарисуваха картини, показващи правата, засегнати в приказката.


За финал учениците подредиха своите рисунки и превърнаха класната си стая в изложбена зала, посветена на Правата на детето. Всяко дете получи медал за активно участие и балон, в който имаше късметче с разгледаните права.

Актуално

NewFuture

СВЪРЗВАНЕ НА КУЛТУРИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩЕ

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.