Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Документи

Устав на фондация "Право на детство"

прочети

Eтична процедура за работа с деца

Политика за закрила на детето на Фондация "ПРАВО НА ДЕТСТВО"

прочети

Child protection policy

Child protection policy and a code of Ethics for people working with children and young people

прочети

Регистрация на Фондация "ПРАВО НА ДЕТСТВО"

Регистрацията на фондацията в Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦЮЛНЦ) за обществено полезна дейност

прочети

 

Отчети

Отчет за дейността на фондацията за 2022 г.

прочети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2022 г.

прочети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2021 г.

прочети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2020 г.

прочети

Отчет за дейността на Фондация „ПРАВО НА ДЕТСТВО” за 2020 г.

прочети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2019 г.

прочети

Отчет за дейността на Фондация „ПРАВО НА ДЕТСТВО” за 2019 г.

прочети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2018 г.

прочети

Отчет за дейността на Фондация „ПРАВО НА ДЕТСТВО” за 2018 г.

прочети

Годишен отчет за приходи и разходи за 2017 г.

прочети

Отчет за дейнсотта 2016 г.

прочети

Баланс статистика 2016 г.

прочети

ОПР 2016 г.

прочети

ОПП 2016 г.

прочети

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.