Контакти:


Напишете на колко е равен сбора между804*as12+/70as^793=$15