Запитване за консултация:


Напишете на колко е равен сбора между 499*as35+/89as^746=$26