Запитване за консултация:


Напишете на колко е равен сбора между 412*as84+/79as^302=$33